Καλλιέργειες όλων των βιολογικών υγρών και εκκριμάτων για αερόβια, αναερόβια μικρόβια και μύκητες
Ταυτοποίηση μικροβίων
Mayer κοπράνων
Παρασιτολογική – μικροσκοπική εξέταση κοπράνων
Αντιβιόγραμμα
Αντιμυκητόγραμμα
Μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια τριχών και ονύχων για μύκητες
Σπερμοδιάγραμμα
Έλεγχος για μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια

Για οποιαδήποτε άλλη εξέταση παρακαλώ επικοινωνήστε με το ιατρείο