Έλεγχος κυστικής ίνωσης: ΔF 508 και πλήρης ανάλυση γονιδίου
Iογενείς ηπατίτιδες:
Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος
Non invasive prenatal test (NIPT)
Ανίχνευση γενετικού υλικού ιών και βακτηρίων
Καρυότυπος απλός και ζεύγους
Μοριακός έλεγχος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Covid 19)
My Cardio DNA

Ανάλυση 90 γονιδίων που σχετίζονται με κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες

Ανίχνευση κληρονομικών νοσημάτων
Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας ΗLA
Μοριακή Ογκολογία

Έλεγχος γονιδίων που σχετίζονται με διάφορες μορφές καρκίνου για τη διάγνωση, την πρόγνωση, την ανταπόκριση στη θεραπεία και την ανίχνευση της προδιάθεσης εμφάνισης κληρονομικού καρκίνου:

Για οποιαδήποτε άλλη εξέταση παρακαλώ επικοινωνήστε με το ιατρείο