Μοριακός έλεγχος (PCR)
Με τη μοριακή μέθοδο real time PCR ανίχνευται το γενετικό υλικό RNA του ιού με λήψη ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος. Είναι η μέθοδος εκλογής (gold standard) για τη διάγνωση της Covid 19 λόγω της υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας. H εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και το αποτέλεσμα δίνεται αυθημερόν.

Rapid test
Είναι η ταχεία μέθοδος ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 σε ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα. H εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και το αποτέλεσμα δίνεται σε 20 λεπτά.

Ανίχνευση ειδικών IgG και IgM αντισωμάτων με Ορολογική μέθοδο
Γίνεται ποσοτική μέτρηση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 σε δείγμα αίματος. Η ορολογική μέθοδος εφαρμόζεται για τη διάγνωση παλαιάς ή σε αποδρομή λοίμωξης Covid 19.
Επιπλέον, ο ποσοτικός προσδιορισμός των εξουδετερωτικών IgG SARS-CoV-2 χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό.
Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί όλες τις ώρες λειτουρίας του ιατρείου.