Έλεγχος Ποιότητας

Το ιατρείο διασφαλίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων μέσω διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινός έλεγχος της αξιοπιστίας των εργαστηριακών εξετάσεων με τη χρήση πρότυπων ορών ελέγχου (control).

Αξιολόγηση όλων των αποτελεσμάτων από τη γιατρό.

Επανάληψη εξετάσεων όπου κρίνεται απαραίτητο.

Χρήση barcode για την αυτόματη παραλαβή των αποτελεσμάτων από τους αναλυτές στο LIS (Laboratory information system) του εργαστηρίου.

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Συμμετοχή σε διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ποιότητας διαπιστευμένα κατά ISO 17043.

Πιστοποιητικό εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008. Η πιστοποίηση χορηγείται ετησίως, μετά από ενδελεχή επιθεώρηση από την εταιρία Bureau Veritas (UK), που είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των πιστοποιήσεων.