έλεγχος πήξης αίματος

Ο πηκτικός μηχανισμός είναι μία  φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού που έχει ως σκοπό τη διακοπή της αιμορραγίας μετά από τον τραυματισμό ενός αγγείου και την αποκατάσταση της ροής του αίματος. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος της πήξης του αίματος  περιλαμβάνει τον έλεγχο των παραγόντων πήξης και άλλων αιματολογικών παραμέτρων που συμμετέχουν στον πηκτικό μηχανισμό.  Η ανεπάρκεια του μηχανισμού της αιμόστασης οδηγεί σε αιμορραγία, ενώ η υπέρμετρη ενεργοποίηση του, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση θρομβώσεων .   

 

Η διαδικασία της αιμόστασης:

Μετά από κάποιο τραυματισμό, ο οργανισμός ενεργοποιεί τη διαδικασία  της πήξης του αίματος, με τελικό στόχο τη δημιουργία θρόμβου στο σημείο της αγγειακής βλάβης, η οποία επιτυγχάνεται με τη δράση κάποιων παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί,   συνεργάζονται για τη διακοπή της αιμορραγίας. Μετά το σχηματισμό του θρόμβου ενεργοποιείται ο ινωδολυτικός μηχανισμός, όπου το ένζυμο  πλασμίνη διαλύει το θρόμβο για την αποκατάσταση της ομαλής ροής του αίματος στο αγγείο.

 

Έλεγχος πήξης αίματος & Θρομβοφιλία

Θρομβοφιλία είναι η αυξημένη τάση ή η προδιάθεση ενός ατόμου να εμφανίσει θρόμβωση. Κάποιοι άνθρωποι, λόγω διαταραχών του μηχανισμού της πήξης, είναι επιρρεπείς στην εκδήλωση θρόμβων. Η δημιουργία   θρόμβου μέσα σε ένα αγγείο μπορεί να προκαλέσει   μειωμένη ροή αίματος ή ακόμη και την πλήρη απόφραξή του. Έτσι, η θρόμβωση ενός αγγείου μπορεί να προκαλέσει  προβλήματα υγείας, τα οποία μπορεί να αποβούν και θανατηφόρα. Πιο συγκεκριμένα, ένας θρόμβος μπορεί να προκαλέσει αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή κ.α.   

Η θρομβοφιλία  οφείλεται σε κληρονομικούς ή επίκτητους παράγοντες. Ειδικότερα, οι συνηθέστερες αιτίες εμφάνισης  θρόμβων είναι οι παρακάτω:

 • Παχυσαρκία
 • Εγκυμοσύνη
 • Κάπνισμα
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις
 • Φλεγμονώδεις νόσοι
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Ακινητοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Φλεβική ανεπάρκεια

 

Σε ποιες περιπτώσεις είναι  αναγκαίος ο έλεγχος της αιμόστασης

Οι καταστάσεις στις οποίες θεωρείται αναγκαίος ο εργαστηριακός έλεγχος της πήξης του αίματος είναι:

 • Αιμορραγική διαταραχή

(Ακατάσχετη αιμορραγία μετά από τραυματισμό, Εύκολη δημιουργία μωλωπων, Έντονη και μεγάλης διάρκειας έμμηνος ρύση, Αιματουρία,   Συχνές ρινορραγίες κ.ά)

 • Θρόμβωση
 • Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων

 

Πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος πήξης του αίματος;

  Οι    εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο του πηκτικού μηχανισμoύ  είναι οι παρακάτω:

 • Χρόνος προθρομβίνης (PT, INR)
 • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)
 • Ινωδογόνο
 • Πρωτεΐνη C
 • Πρωτεΐνη S
 • Αντιθρομβίνη
 • D-Dimers
 • Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη  C (APC-R)
 • Δραστικότητα  παραγόντων πήξης
 • Δραστικότητα πλασμινογόνου
 • Δραστικότητα αναστολέα του ενεργοποιητή πλασμινογόνου 1(PAI-1)
 • Δραστικότητα Ιστικού ενεργοποιητή πλασμινογόνου (tPA)
 • Γονιδιακός έλεγχος προδιαθεσικών παραγόντων θρομβοφιλίας
 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

 

 

 Το μικροβιολογικό-διαγνωστικό εργαστήριο της Θέμης Κωνσταντινίδου διαθέτει  σύγχρονο αιματολογικό τμήμα στο οποίο πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου πήξης  και θρομβοφιλίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ  επικοινωνήστε με το ιατρείο