αναιμίαΤι είναι αναιμία;

Αναιμία είναι η ελάττωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης,  του αιματοκρίτη και ενδεχομένως του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές του υγιούς πληθυσμού της  ίδιας ηλικίας και  του ίδιου φύλου.

 H αναιμία είναι το συχνότερο αιματολογικό εύρημα και μπορεί να είναι ήπια ή βαρύτερης μορφής.

 

Αιτίες αναιμίας

 Οι    αιτίες εμφάνισης αναιμίας είναι οι εξής:

1) Ελάττωση της παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων στο όργανο παραγωγής τους, το μυελό των οστών.

2) Αυξημένη   καταστροφή   ερυθρών αιμοσφαιρίων στο σπλήνα ή στο αίμα.

3) Αιμορραγία.

 

Οι συνηθέστερες μορφές αναιμίας είναι:

 

 • Σιδηροπενική αναιμία: Η συγκεκριμένη μορφή αναιμίας οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου.
 • Μεγαλοβλαστική αναιμία: Προκαλείται από την έλλειψη της βιταμίνης Β12 ή του φυλλικού οξέος.
 • Αιμοσφαιρινοπάθειες: Είναι κληρονομικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από διαταραχές στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης.
 • Αιμολυτική αναιμία: Οφείλεται σε αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
 • Αναιμία χρόνιας νόσου: Εμφανίζεται σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα ή κακοήθειες.

 

Συμπτώματα αναιμίας

Τα  συμπτώματα που εμφανίζονται συνήθως σε έναν ασθενή με αναιμία είναι:

 • Ωχρότητα
 • Αίσθημα ψύχους
 • Ζάλη
 • Κεφαλαλγία
 • Υπνηλία

 Εκτός από τα παραπάνω συμπτώματα εμφανίζεται, επίσης, συμπτωματολογία η οποία αφορά διάφορα όργανα λόγω της πτωχής οξυγόνωσής τους. Πιο συγκεκριμένα, συμπτώματα  από το καρδιαγγειακό σύστημα είναι :

 

 • Ταχυκαρδία
 • Αίσθημα παλμών
 • Ήπιο συστολικό φύσημα
 • Στηθάγχη

Η αναιμία ενδέχεται να επηρεάσει και το αναπνευστικό σύστημα, αφού οι ασθενείς με αναιμία εκδηλώνουν δύσπνοια μετά από κόπωση.

 

Εργαστηριακή διερεύνηση των αναιμιών

Η εργαστηριακή διερεύνηση των αναιμιών πραγματοποιείται εύκολα με  αιματολογικές εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο εργαστηριακός έλεγχος των αναιμιών περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική αίματος: Με την εκτίμηση της τιμής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη γίνεται η διάγνωση της αναιμίας. Από τις τιμές των ερυθροκυτταρικών δεικτών MCV και MCH εκτιμάται το μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και η περιεκτικότητά τους σε αιμοσφαιρίνη.
 • Επίχρισμα περιφερικού αίματος για τη μελέτη της μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
 • Προσδιορισμός των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕK): Εκτιμάται η ικανότητα του μυελού των οστών να παράγει νέα ερυθρά αιμοσφαίρια.
 • Μέτρηση των επιπέδων του σιδήρου και της φερριτίνης για τη διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας και της αναιμίας χρόνιας νόσου.
 • Προσδιορισμός των επιπέδων Β12 και φυλλικού οξέος για τη διάγνωση της μεγαλοβλαστικής αναιμίας.
 • Μέτρηση LDH, χολερυθρίνης, απτοσφαιρίνης, του ενζύμου G-6PD, άμεση και της έμμεση δοκιμασίας Coombs για τη διάγνωση της αιμολυτικής αναιμίας.
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης για τη διάγνωση των αιμοσφαιρινοπάθειών
 • Έλεγχος νεφρικής , ηπατικής και θυρεοειδικής λειτουργίας.

 

 Γιατί είναι σημαντική η εργαστηριακή διερεύνηση των αναιμιών;

Η εργαστηριακή διερεύνηση  είναι σημαντική, γιατί η αναιμία δεν πρέπει να θεραπεύεται εμπειρικά πριν βρεθεί η αιτία  ή υποκείμενη νόσος που την προκαλεί.

Το μικροβιολογικό-διαγνωστικό εργαστήριο της Θέμης Κωνσταντινίδου διαθέτει  σύγχρονο αιματολογικό τμήμα στο οποίο πραγματοποιούνται όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις  διερεύνησης αναιμιών.