γενική αίματος

Τι είναι η γενική αίματος;

Με τη γενική εξέταση αίματος (CBC)  γίνεται ποσοτική  μέτρηση και αδρή μορφολογική μελέτη των κυττάρων  του αίματος. Πρόκειται για μια αρκετά κοινή εξέταση, προληπτικού ή διαγνωστικού ελέγχου.

 

Γενική εξέταση αίματος: Τι   πληροφορίες παίρνουμε;

Η γενική εξέταση αίματος δίνει πληροφορίες για τα κύτταρα του αίματος: τα λευκά αιμοσφαίρια,  τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Παράλληλα γίνεται μέτρηση της τιμής του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης.

  Κάθε ομάδα κυττάρων  δίνει   διαφορετικές πληροφορίες. Ειδικότερα:

  • Ερυθρά αιμοσφαίρια: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, μέσω της αιμοσφαιρίνης, μεταφέρουν το οξυγόνο σε όλο μας το σώμα και βοηθούν στην αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα από τον οργανισμό μας. Στη γενική αίματος μελετάται, εάν ο τιμές του πληθυσμού και η μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι φυσιολογικές. Παράλληλα προσδιορίζεται η τιμή της αιμοσφαιρίνης και  του αιματοκρίτη.  Όταν η τιμή της αιμοσφαιρίνης είναι χαμηλή  τότε ο ασθενής  εμφανίζει αναιμία. Επίσης, αν τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν παθολογικό μέγεθος, τότε ίσως υπάρχει  έλλειψη σιδήρου ή κάποιων βιταμινών.  

 

  • Λευκά αιμοσφαίρια: τα λευκά αιμοσφαίρια συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού μας. Είναι υπεύθυνα για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και των φλεγμονών. Τα λευκά αιμοσφαίρια διακρίνονται σε 5 κατηγορίες: στα ουδετερόφιλα, στα λεμφοκύτταρα, στα βασεόφιλα, στα ηωσινόφιλα και στα μονοκύτταρα. Αναλόγως του «εισβολέα» που αντιμετωπίζεται κάθε φορά, μεταβάλλεται ο αριθμός διαφορετικής κατηγορίας λευκών αιμοσφαιρίων. Συχνά η μεταβολή   των λευκών κυττάρων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.  
  • Αιμοπετάλια: είναι τα κύτταρα που συμβάλλουν στην πήξη του αίματος και στον έλεγχο της αιμορραγίας. Η ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων πιθανό να προκαλέσει την εμφάνιση αιμορραγίας ή  εκχυμώσεων στο δέρμα.

 

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές;

Τα φυσιολογικά επίπεδα των τιμών καθορίζονται από την ηλικία και το φύλο του ατόμου που πραγματοποιεί την εξέταση.  

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων της γενικής αίματος δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται μεμονωμένα, ως αριθμοί. Η σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται από τον γιατρό και να συνοδεύεται πάντα από το ατομικό ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Όμως, οποιεσδήποτε τιμές   αποκλίνουν από το φυσιολογικό  χρήζουν διερεύνησης.

 

Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε γενική εξέταση αίματος;

Η γενική αίματος θα πρέπει να είναι για όλους τους ασθενείς  ως εξέταση ρουτίνας και θα πρέπει να πραγματοποιείται    τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο και για τη  διάγνωση ασθενειών. Επίσης, η εμφάνιση των παρακάτω συμπτωμάτων χρήζει την διενέργεια  της εξέτασης:

  • Κόπωση & αδυναμία
  • Ζάλη
  • Εμπύρετο
  • Μελανιές στο δέρμα
  • Λοιμώξεις
  • Αιμορραγία

Επιπροσθέτως, η  γενική αίματος   πραγματοποιείται για την παρακολούθηση ενός προβλήματος υγείας π.χ. αναιμία, αλλά και για το εάν είναι επιτυχής η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται ο ασθενής.

 

  Οι τακτικές αιματολογικές εξετάσεις  συμβάλλουν στην πρόληψη,  στην άμεση διάγνωση και στην παρακολούθηση ασθενειών. .

 

Το μικροβιολογικό μας εργαστήριο διαθέτει  σύγχρονο αιματολογικό τμήμα στο οποίο πραγματοποιούνται εξετάσεις γενικής αίματος, ελέγχου πήξης – αιμόστασης, ελέγχου αιμοσφαιρινοπαθειών.   Επικοινωνήστε με το ιατρείο και κλείστε το ραντεβού σας για τη διενέργεια  αιματολογικών εξετάσεων.